The making of

The making of

IAK Cityrun promo

Voor IAK Verzekeringen (inmiddels AON) heb ik verschillende projecten gedaan. Dit is een promotiefilm voor de IAK City-run, de marathon van Eindhoven. Het doel was mensen te motiveren om zich in te schrijven.